Žáci prvních ročníků se dne 3.9.2021 zúčastnili seznamovacího výletu. Žáci měli možnost prohlédnout si a lépe poznat naše město Litoměřice. Nejdříve jsme navštívili podzemní expozici dokumentující historii dolu Richard, prohlédli jsme si všechny historické budovy na Mírovém náměstí (Kalich, renesanční dům U Černého orla, Oblastní muzeum...),...