ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

Závěrečná zkouška Od školního roku 2014/2015 skládají všichni absolventi učebních oborů závěrečnou zkoušku podle jednotného zadání. Zkoušky byly sjednoceny na základě novely školského zákona, která vstoupila v platnost 1. května 2015. 

Podstatou závěrečné zkoušky jsou jednotná zadání, která jsou připravována pro každý obor vzdělání kategorie H i E. 

Závěrečná zkouška se skládá ze tří částí. Základní termín pro skládání závěrečné zkoušky je vždy v červnu. Další termíny organizují školy v září a v prosinci, pokud mají žáky, kteří u zkoušky v červnovém termínu neuspěli nebo zkoušku z vážných důvodů nemohli konat. 

Školy organizují jednotlivé zkoušky v tomto pořadí: písemná, praktická, ústní. Žáci vykonají závěrečnou zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykonají všechny zkoušky, které jsou její součástí. Žáci třetích ročníků učebních oborů jsou připuštěni k závěrečné zkoušce, když úspěšně ukončí své vzdělávání ve 3. ročníku. Zářijový a prosincový termín závěrečné zkoušky jsou termíny opravné a náhradní. Žáci učebních oborů mají právo na dva opravné termíny závěrečné zkoušky. Znovu skládají pouze tu zkoušku, u níž neuspěli. Žáci mohou závěrečnou zkoušku vykonat nejpozději do 5 let od data, kdy přestali být žáky školy. Jednotná zadání jsou pro školy zpřístupňována prostřednictvím informačního systému.

https://zkouska.cermat.cz/menu/zaverecna-zkouska