PROFESNÍ KVALIFIKACE

Doplňkové kurzy pro maséry

ZKOUŠKY PROFESNÍ KVALIFIKACE
Zkouška Cena Cena s přípravou *
69-037-M Sportovní masáž 5000,- Kč 15000,- Kč
** možnost získání výučního listu v oboru Sportovní a rekondiční masér
69-071-H Kadeřník 6000,- Kč 25 000,- Kč
** možnost získání výučního listu v oboru Kadeřník
Kosmetické služby
69-024-H Manikérka a nehtová designérk 5000,- Kč 15 000,- Kč
69-025-H Pedikérka a nehtové designérka 5000,- Kč 15 000,- Kč
69-030-M Kosmetička 7200,- Kč 22 000,- Kč
69-035-M Vizážistka 4000,- Kč 6000,- Kč
*** po složení všech zkoušek profesních kvalifikací se získává
úplná profesní kvalifikace – kosmetické služby
Kuchař - číšník
65-008-H Složitá obsluha hostů 4000,- Kč 9000,- Kč
65-004-H Příprava minutek 4000,- Kč 9000,- Kč
65-002-H Příprava pokrmů studené kuchyně 4000,- Kč 9000,- Kč
65-001-H Příprava teplých pokrmů 4000,- Kč 9000,- Kč
** možnost získání výučního listu v oboru Kuchař číšník
Cukrář
29-002-H Výroba jemného pečiva 4500,- Kč 7000,- Kč
29-012-H Výroba restauračních moučníků 4500,- Kč 7000,- Kč
29-007-H Výroba zákusků a dortů 5000,- Kč 9000,- Kč
** možnost získání výučního listu v oboru Cukrář

* Cena zahrnuje odbornou přípravu pod vedením kvalifikovaného pedagoga
** V případě složení všech profesních kvalifikací v daném oboru je možné složit zdarma závěrečnou zkoušku v příslušném oboru a dosáhnout středního vzdělání s výučním listem. 

Více zde: https://www.narodnikvalifikace.cz/

Na základě těchto kvalifikací lze žádat o živnostenské oprávnění a dále se přihlásit k závěrečným zkouškám příslušného oboru, po jejichž úspěšném složení absolvent získává výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce. 


ZZ pro držitele profesních kvalifikací Člověk, který si udělá zkoušky ze všech profesních kvalifikací, z nichž se skládá úplná profesní kvalifikace, může získat výuční list. Musí k tomu složit závěrečnou zkoušku na některé škole, kde se daný obor vyučuje. Podobně lze získat také maturitní zkoušku. 

Jak v tomto případě postupovat? 

Profesní kvalifikace nejsou vázané na konkrétní školu (stejně jako nástavbu není třeba dělat na "své" škole). Škola tedy nemůže odmítnout člověka, který získal všechny profesní kvalifikace, z nichž se skládá úplná kvalifikace, s odůvodněním, že zkoušky z profesních kvalifikací složil na jiné škole. Osoba s alespoň základním vzděláním, která podle zákona č. 179/2006 Sb. získala profesní kvalifikace skládající podle Národní soustavy kvalifikací úplnou profesní kvalifikaci, může, a to i bez předchozího vzdělávání ve střední škole, získat stupeň vzdělání, a to tak, že úspěšně vykoná závěrečnou zkoušku, maturitní zkoušku či absolutorium v konzervatoři (§ 113c školského zákona). Pokud zájemce splňuje tyto podmínky, obrátí se na ředitele školy, v níž se vyučuje daný obor vzdělání. Ředitel pak určí termín, v němž je možné takové zkoušky na škole vykonat. Žadatel se tedy nemusí stát žákem školy, pouze musí složit závěrečnou zkoušku, a to za obdobných podmínek, jako kdyby žákem školy byl. Jedná se tedy o stejnou zkoušku, jako konají žáci této školy. 

Úhrada za zkoušky

 Zkoušky na škole jsou pro žadatele zdarma.

 Do 30 dnů může škola požádat MŠMT o úhradu nákladů spojených se zkouškou. 

Podrobnější informace o všech kvalifikacích, pro něž už existují standardy, a je možné z nich skládat zkoušky, najdete na webu Národní soustavy kvalifikací.