Jídelníček pro veřejnost

Gastronomické centrum Pohoda

Naše škola úzce spolupracuje s Gastronomickým centrem Pohoda. Zde naši žáci vykonávají odbornou praxi v reálných podmínkách. Žáci si osvojí techniky používané přímo na pracovišti a budou tak dobře připraveni pro budoucí zaměstnání. Škola tím podporuje a naplňuje systém duálního vzdělávání. (To znamená, že žáci mají možnost vykonávat praktickou výuku přímo u zaměstnavatelů).