PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Zde budou vypsány výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení oborů E a H (19.5.2021) pro školní rok 2021/2022
Výsledky přijímacího řízení oborů L a M (19.5.2021) pro školní rok 2021/2022