Ošetřovatel

kod: 5341H/01

Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb, zejména v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v zařízeních geriatrické péče a v zařízeních hospicové a respitní péče.
Pod odborným dohledem nebo přímým vedením zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu v oboru ošetřovatelství poskytuje základní nebo specializovanou či vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.
Vyučování probíhá střídáním 1 týden teoretického a 1 týdne praktického vyučování, které probíhá na vlastním, ale i smluvních pracovištích v nemocnicích, pečovatelských domech, apod.

Ošetřovatel

Kód oboru: 5341H/01

Délka studia: 3 roky

Forma studia: denní

Ukončení: výuční list

800 Kč