Žáci třetích ročníků oborů cukrářské práce, kuchařské práce a pečovatelské služby se 23. září 2021 přišli na Mírové náměstí podívat na Den životního prostředí, které uspořádalo Zdravé město Litoměřice - odbor životního prostředí. Žáci měli možnost si vyzkoušet roztřídit směsný odpad, pozorovat ukázky s ohněm a mnoho dalších zajímavých aktivit...

Dne 4. září 2021 se konalo setkání seniorů v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích. Město jako každoročně připravilo pro obyvatele starší 75 let kulturní odpoledne s živou hudbou a pohoštěním, které zajišťovalo Gastronomické centrum Pohoda. O obsluhu všech 250 pozvaných seniorů se postarali žáci 1., 2. a 3. ročníků gastronomických oborů...

Naše škola se pravidelně zapojuje do charitativních akcí. Na konci září jme se zúčastnili "Srdíčkových dnů". Prodejem samolepek, propisek, záložek a magnetek se nám podařilo vybrat neuvěřitelných 2698,-Kč. Tato částka bude použita na pomoc dětem se závažnými onemocněními, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů. V říjnu jsme pro...