Dne 12.9. proběhl seznamovací výlet 1 roč. oboru Cukrář. V rámci této akce žáci navštívili zoo v Ústí nad Labem, kde měli možnost spatřit více jak 200 druhů různých zvířat.Vyzkoušeli si i jízdu zoovláčkem, prošli si též průchozí expozice Venkovského dvorku, kde měli možnost zakoupit granule a sami nakrmit domestikované druhy zvířat. Tyto školní...

Žáci 1.RSM se s třídní učitelkou zúčastnili seznamovacího výletu. Vyrazili jsme po cyklostezce směr Wake & Fun. Po cestě připraveny seznamovací hry, žáci pracovali ve skupinkách, více se poznali. Bylo krásné počasí, všichni si to užili.

určena žákům středních škol. Svým pojetím přispívá k rozvíjení klíčových
schopností a znalostí žáků v tomto oboru. SŠ Pohoda s.r.o. se letos
zapojila do této soutěže poprvé a žáci
maturitních oborů Kosmetička a Masér ve zdravotnictví se od listopadu do
března 2023 postupně zúčastnili školního kola Ekonomické olympiády. Žák Jan
Šmat z 3....