REKONDIČNÍ A SPORTOVNÍ MASÉR

(3 - letý učební obor)

Je určen většinou pro absolventy ZŠ, ŠKOLNÉ 1200,- Kč/měsíc


Absolvent umí volit vhodný druh a postup masáže. Obsluhuje přístrojové vybavení provozovny, poskytuje poradenskou službu. Volí vhodné přípravky a bezpečně s nimi manipuluje, umí posoudit zdravotní stav klienta, volí vhodné masérské služby.

Vyučování probíhá střídáním 1 týdne teoretického a 1 týdne praktického vyučování.

Studium končí závěrečnou zkouškou a vydáním výučního listu

Vyučované předměty:

Český jazyk a literatura

Anglický nebo německý jazyk

Základy společenských věd

Základy přírodních věd

Matematika

Tělesná výchova

Práce s počítačem 

Ekonomika

První pomoc 

Odborný výcvik

Masérství 

Zdravověda

Rekondice a regenerace 

Komunikace ve službách


Absolventi se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů navazujících na předchozí přípravu, které jsou ukončeny maturitní zkouškou.