Ve třídě I.RSM proběhl intervenční program: „Třída v pohodě aneb podpora dobrých vztahů mezi žáky“

27.11.2021

Tímto a mnohými dalšími aktivitami se snažíme rozvíjet pozitivní vztahy ve třídách hned od počátku školního roku a tím tak předcházet výskytu vážných vztahových problémů.

Veškeré programy pomohou žákům se ve třídě lépe poznat či prohloubit vzájemné poznávání, sebepoznání, podpořit respekt, empatii a důvěru mezi sebou.