Spolupráce s Charitou Litoměřice

22.11.2021

Střední škola Pohoda dostala pod stromeček polohovací elektrické lůžko pro své studenty z oboru pečovatelské služby. Za to patří velké díky paní ředitelce Mgr. Wankovské Karolíně z Charita Litoměřice. Jedná se o kvalitní elektrické polohovací lůžko LINET. Naši žáci budou moci trénovat i když nebudou zrovna v domově seniorů. Tuto vzájemnou spokojenost z navázání vztahu mezi Střední školou Pohodou a Charitou Litoměřice jistě ocení i senioři, o které bude našimi studenty dobře postaráno. Další velké díky patří i naší mistrové Bětce Müllerové, která vše zorganizovala. Můžeme jen říci: "Lepší mistrovou jsme si nemohli najít."