Seznamovací výlet I.CP, PS, KP

11.10.2021

Žáci prvních ročníků se dne 3.9.2021 zúčastnili seznamovacího výletu. Žáci měli možnost prohlédnout si a lépe poznat naše město Litoměřice. Nejdříve jsme navštívili podzemní expozici dokumentující historii dolu Richard, prohlédli jsme si všechny historické budovy na Mírovém náměstí (Kalich, renesanční dům U Černého orla, Oblastní muzeum...), následovala procházka do parku Václava Havla a seznamovací výlet jsme zakončili v Jiráskových sadech. Žáci tak měli jedinečnou příležitost poznat lépe královské město Litoměřice a především se seznámit se svými spolužáky mimo školní lavice.