Poznávání a ochrana části fauny – hmyz, výroba hmyzího domu

05.12.2021

V tomto projektovém dnu se žáci naučili rozpoznávat různý druh hmyzu, dozvěděli se o jeho důležitosti a o nutnosti vytváření podmínek jeho přežití , z nichž je velice důležitý jejich úkryt. A to by nebyl projektový den, kdyby si žáci nevyzkoušeli

V praktické části se žáci rozdělili do skupin a dostali za úkol vyrobit hmyzí dům. Každý žák měl přidělený konkrétní úkol - problém, který řešil a zároveň byl nucen při jeho řešení spolupracovat s ostatními žáky ve skupině tak, aby nakonec bylo dosaženo cíle - vyrobení hmyzího domu. Pedagog a odborník z praxe se při vedení projektu doplňovali, snažili se žákům pomáhat především s praktickou stránkou projektové výuky.