Ekonomická olympiáda

29.05.2023
Ekonomická olympiáda je mezinárodní soutěž ve znalostech z ekonomie a financí, která je

určena žákům středních škol. Svým pojetím přispívá k rozvíjení klíčových
schopností a znalostí žáků v tomto oboru. SŠ Pohoda s.r.o. se letos
zapojila do této soutěže poprvé a žáci
maturitních oborů Kosmetička a Masér ve zdravotnictví se od listopadu do
března 2023 postupně zúčastnili školního kola Ekonomické olympiády. Žák Jan
Šmat z 3. ročníku oboru Masér ve zdravotnictví jako jediný překonal
hranici bodů a postoupil do krajského kola v Ústí nad Labem.
Považujeme za velký úspěch, že náš žák postoupil z 2400 účastníků mezi 98
nejúspěšnějších studentů Ústeckého kraje.