„ Nejde jen o prsa "

19.05.2022

Třídy 1.CP,KP,1.PS, 1.KA se zúčastnily vzdělávací
přednášky " Nejde jen o prsa " Součástí přednášky nestátní neziskové organizace pacientek s nádorovým
onemocněním byla multimediální prezentace a nácvik samovyšetřování na
fantomovém modelu. Na závěr přednášky žáci vyplnili krátký dotazník. Přednáška byla
ukončena diskuzí a dotazy studentů.