Návštěva Centra lékařských simulací

26.03.2023

Dne 21. 3. 2023 navštívili studenti 2. a 3. ročníku oboru Masér ve zdravotnictví Centrum lékařských simulací 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Žáci mohli vidět velmi reálné modely pacientů, na kterých probíhá výuka mediků. Seznámili se s fungováním zdravotnických přístrojů v praxi. Studenti využili například EKG, tonometr nebo pulzní oxymetr. Dále si vyzkoušeli odhadnout závažnost stavu pacienta dle naměřených základních životních funkcí, prováděli resuscitaci a někteří také použili profesionální defibrilátor. Výlet jsme zakončili obědem na Václavském náměstí. Žáci si výlet velmi užili a vyšlo i nádherné počasí.