Jak zajistit bezpečnost online distanční výuky?

27.11.2020

zdroj/obrázek: https://koronavirus.edu.cz/

Přesun výuky do online prostředí způsobuje mimo jiné to, že škola, učitelé i žáci mohou čelit nejrůznějším rizikům. Rizikům do té doby neznámým nebo vzdáleným. Na co si dát pozor a co všechno nás v online světě může potkat? Tento článek poskytuje přehled užitečných webinářů a dalších zdrojů, které vám pomůžou se v problematice zorientovat.  

zdroj: https://koronavirus.edu.cz/bezpecne-online</p>

prevence rizikového chování v online světě (kyberprevence)

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) pro školy přináší rozcestníky, které školám pomohou u žáků budovat návyky potřebné pro bezpečný pohyb na internetu a bezpečné používání digitálních technologií. Jejich hlavním záměrem je prakticky ukázat, jak pracovat s tématy bezpečného internetu ve výuce.

NÚKIB rovněž ve spolupráci s MŠMT a dalšími odborníky připravil online kurz Bezpečně v kyber!, ve kterém se jeho účastníci dozví všechny základní informace o různých rizikových jevech v online prostředí jako je kyberšikana, závislosti nebo sexting. Kurz se také zaobírá tématy sociálních sítí a sociálních bublin. Kurz může být přínosný nejen pro pracovníky prevence ale také pro všechny ostatní, kteří se s podobnými jevy setkávají - ať již učitelé nebo studenti.  

zdroj: https://koronavirus.edu.cz/bezpecne-online</p>