Exkuzce do Stejkbaru

07.03.2022

Žáci naší školy se zúčastnili další exkurze. V tomto baru si vyzkoušeli, jak je náročné čepovat pivo, se správnou hladinkou :-). Ochutnali místní kuchyni. Zjistili, co vše obnáší vést stejkbar.

Žáci se aktivně zapojili, nezdráhali se pokládat dotazy.

Jsme rádi, že máme možnost se podívat, jak funguje skutečný svět. Studenti si tak mohou naučené vědomosti vyzkoušet v praxi.