KUCHAR-CISNIK

KUCHAŘ - ČÍŠNÍK

(3 - letý učební obor, dle RVP 65-51-H/01 Kuchař - číšník )

Je určen většinou pro absolventy ZŠ, školné 600,- Kč/měsíc


Absolvent ovládá společenské normy, umí se kultivovaně a správně vyjadřovat. Ovládá technologii přípravy jídel a nápojů, zná zásady správné výživy. Ovládá gastronomická pravidla, techniku obsluhy. Sestavuje kalkulace a ceny, vede evidenci, je schopen vyřizovat objednávky.

Vyučování probíhá střídáním 1 týdne teoretického a 1 týdne praktického vyučování.

Studium končí závěrečnou zkouškou a vydáním výučního listu

Vyučované předměty:

Český jazyk a literatura 

Anglický a německý jazyk

Suroviny a výživa 

Matematika

Vybavení provozoven 

Tělesná výchova

Ekonomika 

Základy přírodních věd

Technologie 

Stolničení

Základy společenských věd 

Odborný výcvik

Práce s počítačem 

Potraviny a výživa

Komunikace ve službách


Absolventi se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů navazujících na předchozí přípravu, které jsou ukončeny maturitní zkouškou.