KOSMETIČKA 

Kosmetička

Školné 800,- Kč/měsíc

Organizace vzdělávání: čtyřleté, denní studium

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Absolvent dovede zejména volit správné technologické postupy, diagnostikovat pleť, provádět hluboké čistění. Provádí masáže, aplikuje obklady a masky. Zná způsoby ošetřování rukou a nohou, poskytuje poradenskou službu a perfektně ovládá práci s přístrojovým vybavením.

Dobře komunikuje se zákazníkem, ovládá práci s počítačovými programy.

Studium končí maturitní zkouškou a vydáním vysvědčení o maturitní zkoušce.


Vyučované předměty:

Český jazyk a literatura

Anglický a německý jazyk

Práce s počítačem 

Matematika

Základy společenských věd 

Základy přírodních věd

Komunikace 

Výtvarná výchova

Tělesná výchova 

Ekonomika

Zdravověda

Kosmetika

Materiály 

Odborný výcvik

Český jazyk a literatura - cvičení 

Cvičení z volitelného předmětu

Absolventi se mohou ucházet o přijetí ke studiu na vyšších odborných a vysokých školách příslušného směru.