KADEŘNÍK 


(3 - letý učební obor)

Je určen většinou pro absolventy ZŠ, ŠKOLNÉ 600,- Kč/měsíc

Absolvent dovede dobře komunikovat, volit správné technologie , masáže vlasů, stříhat je a natáčet. Zná práci s barvou, provádí ošetření vlasů a jejich konečnou úpravu. Ovládá holení a úpravu vousů. Poskytuje poradenskou službu, provádí návrhy účesů, zná moderní trendy v oboru.

Vyučování probíhá střídáním 1 týdne teoretického a 1 týdne praktického vyučování.

Studium končí závěrečnou zkouškou a vydáním výučního listu


Vyučované předměty:

Český jazyk a literatura

 Anglický nebo německý jazyk

Základy společenských věd

Matematika

Základy přírodních věd

Odborný výcvik

Práce s počítačem 

Tělesná výchova

Ekonomika 

Technologie

Materiály 

Zdravověda

Výtvarná výchova 

Komunikace ve službách


Absolventi se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů navazujících na předchozí přípravu, které jsou ukončeny maturitní zkouškou.