CUKRÁŘSKÉ PRÁCE

(3 - letý učební obor, dle RVP 29-51-E/01 Potravinářská výroba )

Je určen pro žáky speciálních škol a méně úspěšné žáky ZŠ, ŽÁDNÉ ŠKOLNÉ


Absolvent zná základní technologie výroby těst, hmot, náplní a polev. Umí tvarovat výrobky, zná principy pečení a dohotovování cukrářských výrobků včetně zdobení. Má přehled o strojích a zařízeních, zná základní hygienické návyky. Zná složení a vlastnosti základních druhů surovin.

Vyučování probíhá 2 dny v týdnu výukou teoretických předmětů,

3 dny pak žáci absolvují odborný výcvik.

Studium končí závěrečnou zkouškou a vydáním výučního listu

Vyučované předměty:

Český jazyk 

Odborný výcvik

Občanská výchova 

Matematika

Potraviny a výživa 

Tělesná výchova

Odborné kreslení 

Zařízení závodu

Potraviny pro cukráře 

Technologie

Práce s počítačem 

Základy anglického jazyka

Základy potravinářské výroby


Absolventi se uplatní v cukrářské výrobě. Úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky pro ně systematické vzdělání většinou končí.