CUKRÁŘ

(3 - letý učební obor, dle RVP 29-54-H/01 Cukrář )

Je určen většinou pro absolventy ZŠ, ŠKOLNÉ 1200,- Kč/měsíc


Absolvent ovládá přípravu surovin pro zpracování, přípravu cukrářského těsta, náplní a hmot. Ručně tvaruje a zhotovuje cukrářské výrobky. Umí zhodnotit jakost polotovarů a výrobků, vede technologické záznamy. Ovládá a reguluje stroje a zařízení, zná expediční práce.

Vyučování probíhá střídáním 1 týdne teoretického a 1 týdne praktického vyučování.

Studium končí závěrečnou zkouškou a vydáním výučního listu

Vyučované předměty:

Český jazyk a literatura 

Anglický nebo německý jazyk

Matematika 

Tělesná výchova

Suroviny a výživa 

Základy přírodních věd

Technologie 

Základy společenských věd

Vybavení provozoven 

Odborné kreslení

Ekonomika  

Odborný výcvik

Práce s počítačem 

Suroviny


Absolventi se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů navazujících na předchozí přípravu, které jsou ukončeny maturitní zkouškou.