Výchovný poradce a metodik prevence

 

Výchovný poradce a metodik prevence:  PhDr. Olga Rousová

Konzultační hodiny:    pondělí 10,55 - 11,40 hodin, 12,45 - 13,30 hodin

Po vzájemné dohodě je možný i jiný termín.

 

Výchovný poradce a metodik prevence nabízí:

  • poskytování služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro žáky mimořádně nadané.
  • poskytování poradenské činnosti pro rodiče
  • poskytování služeb v oblasti kariérového poradenství (přijímací zkoušky na VŠ)
  • koordinace s orgány státní správy   

Školní preventivní program 2018_2019.docx (89693)

© 2010 webmaster liskjo

Vytvořeno službou Webnode