Přednáška Odpady kolem nás

29.01.2019 09:38

Odpady tvoří nedílný vedlejší produkt existence lidské civilizace, jeho objem vzrůstá s tím, jak jsme stále civilizovanější a civilizovanější. Účastníci přednášky se dozvěděli  něco z historie problematiky odpadů, z jeho vlivu na lidské zdraví i život. Dále si žáci ujasnili, jak lze odpad z praktického hlediska rozdělit, co vlastně je či není odpad a především, jakým způsobem je nutno s odpadem nakládat. Zajímavý byl pro žáky poznatek, že i ve vesmíru existuje spousta odpadu, který může lidský život ohrozit.

© 2010 webmaster liskjo

Vytvořeno službou Webnode