Přednáška "Nejde jen o prsa"

14.05.2019 10:36

Součástí přednášky nestátní neziskové organizace pacientek s nádorovým onemocněním byla multimediální prezentace a nácvik samovyšetřování na fantomovém modelu. Lektorky vyzdvihly především spolupráci s lékaři – gynekology. Na závěr besedy žáci vyplnili krátký dotazník. Přednáška byla ukončena diskuzí a dotazy studentů.

© 2010 webmaster liskjo

Vytvořeno službou Webnode