Ohře v proměnách času

28.09.2018 10:36

Navštívili jsme tématicky zaměřenou výstavu „Ohře v proměnách času“. Pomocí vystavených fotografií a doplňkového textu jsme zjišťovali, jak se řeka Ohře v čase proměňovala, jaký vliv měly proměny na faunu a flóru, jaké zásahy prováděl člověk a jaký to mělo vliv na daný vodní ekosystém.

Dozvěděli jsme se mnoho informací o ekosystému řeky Ohře, která se vlévá v Litoměřicích do Labe, poznali proměnu z hlediska historického i ekologického, uvědomili si, jak zásahy člověka ovlivňují druhové složení fauny a flory a jaký dopad to zpětně může mít na život člověka.

© 2010 webmaster liskjo

Vytvořeno službou Webnode