Exkurze v ČOV

04.10.2019 10:10

Žáci se v rámci předmětu Základy přírodních věd seznámili v praxi, jak se upravují odpadní splaškové vody v čistírně odpadních vod. Ing. Loužecký nejprve teoreticky vysvětlil jednotlivé kroky postupu čištění. Následovala názorná ukázka na schématu čističky odpadních vod a následná prohlídka jednotlivých kroků čištění odpadní vody s odborným výkladem. Žáci se dozvěděli, jak náročné je čištění odpadních vod, jak se nakládá s odpadovým kalem a jak se provádí kontrola vyčištěné vody.

© 2010 webmaster liskjo

Vytvořeno službou Webnode