Exkurze v Charitním domově

22.11.2018 10:04

V úvodu exkurze byli žáci seznámeni především s posláním domova pro seniory – péče o klienty, kteří mají sníženou soběstačnost. Paní
vedoucí účastníkům sdělila, jaké aktivity si mohou uživatelé podle svých zájmů a schopností vybírat ( např. kondiční cvičení, vycházky do okolí, ruční práce, muzikoterapie, …). Prohlédli si pokoje pro klienty, klubovnu, tělocvičnu a další prostory, seznámili se s chodem zařízení.

Kontakt

Střední škola Pohoda s.r.o.

info@soupohoda.com

Na Vinici 2244
Litoměřice
412 01

416 732 728
607 050 486
416 531 628 (sekretariát)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Jitka Dianišková, jitka.dianiskova@gmail.com

ID datové schránky: 53x45we

Stravování, objednávky, hostiny - Gastronomické centrum:

606 642 792
776 607 552
416 531 194
www.gastropohoda.cz

Vyhledávání

© 2010 webmaster liskjo

Vytvořeno službou Webnode