Čistírna odpadních vod

11.10.2018 10:41

Žáci se v rámci předmětu Základy přírodních věd seznámili s postupem, kterým se upravují odpadní splaškové vody v čistírně odpadních vod.

Ing. Loužecký nejprve teoreticky vysvětlil jednotlivé kroky postupu čištění. Následovala názorná ukázka na schématu čističky odpadních vod a poté prohlídka jednotlivých úseků čištění odpadní vody s odborným výkladem. Žáci se dozvěděli, jak náročné je čištění odpadních vod, jak se nakládá s odpadovým kalem a jak se provádí kontrola vyčištěné vody.

© 2010 webmaster liskjo

Vytvořeno službou Webnode