Čistírna odpadních vod

11.10.2018 10:41

Žáci se v rámci předmětu Základy přírodních věd seznámili s postupem, kterým se upravují odpadní splaškové vody v čistírně odpadních vod.

Ing. Loužecký nejprve teoreticky vysvětlil jednotlivé kroky postupu čištění. Následovala názorná ukázka na schématu čističky odpadních vod a poté prohlídka jednotlivých úseků čištění odpadní vody s odborným výkladem. Žáci se dozvěděli, jak náročné je čištění odpadních vod, jak se nakládá s odpadovým kalem a jak se provádí kontrola vyčištěné vody.

Kontakt

Střední škola Pohoda s.r.o.

info@soupohoda.com

Na Vinici 2244
Litoměřice
412 01

416 732 728
607 050 486
416 531 628 (sekretariát)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Jitka Dianišková, jitka.dianiskova@gmail.com

ID datové schránky: 53x45we

Stravování, objednávky, hostiny - Gastronomické centrum:

606 642 792
776 607 552
416 531 194
www.gastropohoda.cz

Vyhledávání

© 2010 webmaster liskjo

Vytvořeno službou Webnode