Archiv článků

12.10.2018 10:46

Dny zdraví

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, pobočka Litoměřice pořádá každoročně v měsíci říjnu Dny zdraví. Jedná se o soubor přednášek na téma zdraví člověka a jak se o něj starat. Součástí těchto dnů je i praktické zjišťování zdravotních parametrů občanů. Provádělo se měření hladiny krevního...
11.10.2018 10:41

Čistírna odpadních vod

Žáci se v rámci předmětu Základy přírodních věd seznámili s postupem, kterým se upravují odpadní splaškové vody v čistírně odpadních vod. Ing. Loužecký nejprve teoreticky vysvětlil jednotlivé kroky postupu čištění. Následovala názorná ukázka na schématu čističky odpadních vod a poté...
10.10.2018 10:35

Výlet do Terezína

Žáci prvních ročníků se včera zúčastnili seznamovacího výletu v Terezíně. Měli možnost  navštívit Malou pevnost, která fungovala v letech 1940–1945 jako věznice pražského gestapa. V rámci akce žáci navštívili i nově otevřenou cukrárnu, kde ochutnali několik nabízených výrobků.
09.10.2018 10:11

Zdravé plíce

V Kulturním domě v Litoměřicích naši žáci navštívili putovní výstavu Zdravé plíce. K vidění byl obří model plic o rozměrech 4,5 x 3 m. V jedné z plic byly umístěny obrazovky, na kterých běžela vizualizace a žáci se mohli dozvědět informace o prevenci a léčbě onkologických...
08.10.2018 10:35

Exkurze v salonech

Žáci si prohlédli vybrané kadeřnické salóny a porovnali informace o rozdílech ve specializaci na dámskou a pánskou klientelu. Seznámili se i s provozem nabízejícím služby pro děti. Účastníci získali představu o svém budoucím povolání.
28.09.2018 10:36

Ohře v proměnách času

Navštívili jsme tématicky zaměřenou výstavu „Ohře v proměnách času“. Pomocí vystavených fotografií a doplňkového textu jsme zjišťovali, jak se řeka Ohře v čase proměňovala, jaký vliv měly proměny na faunu a flóru, jaké zásahy prováděl člověk a jaký to mělo vliv na daný vodní...
21.09.2018 10:29

Atletické závody

Dne 20.9.2018 se výběr žáků naší školy zúčastnil okresního kola atletických závodů mezi středními školami. Účast na akci i setkání s ostatními soutěžícími bylo pro naše sportovce dobrou zkušeností.
18.09.2018 09:52

Nehodou to začíná

Pořad - dopravně bezpečnostní akce "Nehodou to začíná" se konal 13. 9. 2018 v divadle K.H.Máchy a byl zaměřený na budoucí a začínající řidiče motorových vozidel. Přinesl nový pohled na chování účastníků silničního provozu včetně zacílení na jejich odpovědnost. Projekt prezentovali odborníci na...
12.09.2018 12:27

Návštěva na zámku

Dnes 5. září 2018 jsme se žáky oboru Masér a Cestovní ruch navštívili jednu z významných památek v okolí, zámek Ploskovice. Žáci měli možnost si v rámci exkurze osvěžit znalosti z historie a navázat nové vztahy mezi sebou.
07.09.2018 09:58

Den s policií

Tento čtvrtek se naši žáci zúčastnili akce s názvem "Den s Policií ČR", která se konala na výstavišti Zahrady Čech. Účastníci se zde seznámili s technikou PČR, zbraněmi, oblečením a dalším vybavením, které v současné době PČR používá. Podívali se na živé ukázky psovodů a jejich psů při zadržení...

© 2010 webmaster liskjo

Vytvořeno službou Webnode