Škola a partneři

Gastronomické centrum Pohoda s.r.o.

Dlouholetým a základním partnerem školy je Gastronomické centrum Pohoda s.r.o. Litoměřice. Plodná spolupráce probíhá především na poli výuky žáků potravinářských oborů, pro které firma zajišťuje odborný výcvik. Ten probíhá na dvou velkých pracovištích. V budově na ulici Žižkova žáci pracují v cukrárně a na teplé a studené kuchyni. Pracoviště v budově školy pak patří kuchařům a číšníkům.

AKC ČR

 Do této profesní organizace se škola zapojila s perspektivou rozvíjet vědomosti a dovednosti žáků na profesionální úrovni. Za práci pro AKC ČR udělil její prezident škole stříbrnou medaili Magdaleny Dobromily Rettigové.

                    

SSŠČMS

Jsme dlouholetým členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. Tato organizace, sdružující soukromé školství, zajišťuje řadu konferencí a seminářů pro jejich pracovníky a v neposlední řadě hájí zájmy členských škol.

 

Ostatní partneři

            

  

© 2010 webmaster liskjo

Vytvořeno službou Webnode