Aktuality

10.09.2019 12:15

Výlet na "Jezero"

Další skupina žáků 1. ročníků se 5. září zúčastnila seznamovacího výletu. Účastníci výletním vláčkem absolvovali okružní jízdu s výkladem po Litoměřicích a dále pokračovali k jezeru Píšťany. Zde měli možnost prohlédnout si okolí a místní přístaviště. Poté se opět vyhlídkovou mašinkou vrátili zpět...
06.09.2019 10:18

Seznamovací výlet

Žáci prvních ročníků se dne 5.9. zúčastnili seznamovacího výletu. Po Litoměřicích je provezl výletní vláček, který pokračoval až k jezeru Píšťany. Od něj se pak žáci prošli pěšky přes Martinu Labe a po cyklostezce do Litoměřic. Měli tak možnost poznat Litoměřice a především se blíže seznámit v...
28.06.2019 11:03

Výlet do Českého ráje

Naši žáci se zúčastnili vícedenního výletu do CHKO Český ráj. Na základě sestavení vlastního itineráře naplánovali cestu vlakem, sestavili program návštěv místních kulturních památek, zajistili ubytování a cestu zpět. V rámci výletu navštívili zámek Hrubá Skála, hrad Valdštejn, vyhlídku Hlavatice,...
18.06.2019 10:09

Setkání seniurů

Dne 12.června 2019 se konalo setkání seniorů v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích. Město jako každoročně připravilo pro obyvatele starší 75 let pohoštění, které zajišťovalo Gastronomické centrum Pohoda a o obsluhu všech 300 pozvaných seniorů se postarali žáci gastronomických oborů ze SŠ...
03.06.2019 12:56

Výlet na Větruši

Se žáky posledního ročníku jsme si na ukončení tříletého učebního oboru udělali závěrečný výlet. Všichni jsme si moc užili společné akce a těšíme se, že i po závěrečné zkoušce se budeme vídat a podnikneme opět kulturní akci.
28.05.2019 14:41

Protidrogový vlak

Žáci mohli v šestivagonovém vlaku prožívat skutečný příběh narkomana a procházet jednotlivými vagony, které vystihovaly části života a prostředí, ve kterém narkomani žijí. Návštěva vlaku byla spojena s přednáškou. Žáky by návštěva mohla motivovat k tomu, aby nemuseli nikdy projít podobnou situací.
14.05.2019 10:36

Přednáška "Nejde jen o prsa"

Součástí přednášky nestátní neziskové organizace pacientek s nádorovým onemocněním byla multimediální prezentace a nácvik samovyšetřování na fantomovém modelu. Lektorky vyzdvihly především spolupráci s lékaři – gynekology. Na závěr besedy žáci vyplnili krátký dotazník. Přednáška byla ukončena...
19.04.2019 11:15

Cesta do pekel

Žáci učebních oborů shlédli velice poutavé divadelní představení Cesta do pekel. Seznámili se s příběhy převážně mladých lidí, kterým do života vstoupila zákeřná nemoc AIDS. Program měl žáky především varovat před promiskuitním chováním a ukázat jim, že problematika AIDS je stále živá.
21.03.2019 11:38

Beseda o zdraví

Žáci naší školy se zúčastnily besedy Reprodukční zdraví. Seznámili  se s tématy Pohlavně přenosné nemoci - prevence a léčba, možná rizika, rizikové skupiny, epidemiologické situace v ČR a ve světě. Další beseda na téma Nástrahy internetu, kde diskutovali nad tématy internet, kyberšikana,...
17.03.2019 11:47

Mediální hra

Výběr studentů ze 3. ročníků a nástavby se 15. 3. 2019 zúčastnil mediální hry, kterou pořádala Vyšší odborná škola publicistiky v Praze. Studenti měli možnost vyzkoušet si na vlastní kůži role moderátorů televizního zpravodajství, novinářů seriózních i bulvárních novin a tiskových mluvčí firem....

© 2010 webmaster liskjo

Vytvořeno službou Webnode