Aktuality

19.11.2018 12:19

Kouření je dětská nemoc

Přednáška na téma "Kouření je dětská nemoc" proběhla na škole dne 16. listopadu 2018. V úvodu besedy žáci vyslechli několik slov od primáře interního oddělení v Litoměřicích MUDr. Kubáta na téma zdravý životní styl. Dále pak paní profesorka MUDr. Králíková představila své pracoviště - Centrum pro...
12.11.2018 10:16

Drogy a právo

V rámci primární prevence naší školy se žáci 1. a 2. ročníků zúčastnili přednášky emeritního vrchního rady JUDr. Bohumila Kotase, plukovníka Policie České republiky v. v.  Dozvěděli se zajímavé informace o historii výskytu drog, vývoji tolerance společnosti vůči drogám a zároveň byli...
06.11.2018 10:13

Galerie ocelových figurín

Žáci oboru Management cestovního ruchu zavítali 24. října 2018 do hlavního města Prahy, tentokráte do "Galerie ocelových figurín", která nedávno zahájila svoji expozici. Účastníci zde měli možnost shlédnout umělecké exponáty z recyklovaných ocelových částí. Exponáty inspirované pohádkovým světem,...
01.11.2018 09:45

100 let republiky

Naši žáci navštívili výstavu v Areálu Zahrady Čech, která byla spjata s oslavami 100. výročí založení republiky. Účastníci měli možnost vrátit se do dob minulých, prohlédli si expozice o životě našich předků. Navštívili pavilony, kde zhlédli školní třídu, sanatorium, kancelář T.G.Masryka atd. Mimo...
12.10.2018 10:46

Dny zdraví

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, pobočka Litoměřice pořádá každoročně v měsíci říjnu Dny zdraví. Jedná se o soubor přednášek na téma zdraví člověka a jak se o něj starat. Součástí těchto dnů je i praktické zjišťování zdravotních parametrů občanů. Provádělo se měření hladiny krevního...
11.10.2018 10:41

Čistírna odpadních vod

Žáci se v rámci předmětu Základy přírodních věd seznámili s postupem, kterým se upravují odpadní splaškové vody v čistírně odpadních vod. Ing. Loužecký nejprve teoreticky vysvětlil jednotlivé kroky postupu čištění. Následovala názorná ukázka na schématu čističky odpadních vod a poté...
10.10.2018 10:35

Výlet do Terezína

Žáci prvních ročníků se včera zúčastnili seznamovacího výletu v Terezíně. Měli možnost  navštívit Malou pevnost, která fungovala v letech 1940–1945 jako věznice pražského gestapa. V rámci akce žáci navštívili i nově otevřenou cukrárnu, kde ochutnali několik nabízených výrobků.
09.10.2018 10:11

Zdravé plíce

V Kulturním domě v Litoměřicích naši žáci navštívili putovní výstavu Zdravé plíce. K vidění byl obří model plic o rozměrech 4,5 x 3 m. V jedné z plic byly umístěny obrazovky, na kterých běžela vizualizace a žáci se mohli dozvědět informace o prevenci a léčbě onkologických...
08.10.2018 10:35

Exkurze v salonech

Žáci si prohlédli vybrané kadeřnické salóny a porovnali informace o rozdílech ve specializaci na dámskou a pánskou klientelu. Seznámili se i s provozem nabízejícím služby pro děti. Účastníci získali představu o svém budoucím povolání.
28.09.2018 10:36

Ohře v proměnách času

Navštívili jsme tématicky zaměřenou výstavu „Ohře v proměnách času“. Pomocí vystavených fotografií a doplňkového textu jsme zjišťovali, jak se řeka Ohře v čase proměňovala, jaký vliv měly proměny na faunu a flóru, jaké zásahy prováděl člověk a jaký to mělo vliv na daný vodní...

© 2010 webmaster liskjo

Vytvořeno službou Webnode