Aktuality

14.05.2019 10:36

Přednáška "Nejde jen o prsa"

Součástí přednášky nestátní neziskové organizace pacientek s nádorovým onemocněním byla multimediální prezentace a nácvik samovyšetřování na fantomovém modelu. Lektorky vyzdvihly především spolupráci s lékaři – gynekology. Na závěr besedy žáci vyplnili krátký dotazník. Přednáška byla ukončena...
19.04.2019 11:15

Cesta do pekel

Žáci učebních oborů shlédli velice poutavé divadelní představení Cesta do pekel. Seznámili se s příběhy převážně mladých lidí, kterým do života vstoupila zákeřná nemoc AIDS. Program měl žáky především varovat před promiskuitním chováním a ukázat jim, že problematika AIDS je stále živá.
21.03.2019 11:38

Beseda o zdraví

Žáci naší školy se zúčastnily besedy Reprodukční zdraví. Seznámili  se s tématy Pohlavně přenosné nemoci - prevence a léčba, možná rizika, rizikové skupiny, epidemiologické situace v ČR a ve světě. Další beseda na téma Nástrahy internetu, kde diskutovali nad tématy internet, kyberšikana,...
17.03.2019 11:47

Mediální hra

Výběr studentů ze 3. ročníků a nástavby se 15. 3. 2019 zúčastnil mediální hry, kterou pořádala Vyšší odborná škola publicistiky v Praze. Studenti měli možnost vyzkoušet si na vlastní kůži role moderátorů televizního zpravodajství, novinářů seriózních i bulvárních novin a tiskových mluvčí firem....
22.02.2019 20:53

Gastrosoutěž

Dne 6.2.2019 se na naší škole konala soutěž gastronomických oborů "O zlatou metličku" a "O zlatou vařečku". Všichni účastníci se snažili vytvořit co nejlepší výrobky, aby nejen esteticky lahodily oku, ale aby splňovaly technologické postupy a požadavky současné gastronomie. 
29.01.2019 09:38

Přednáška Odpady kolem nás

Odpady tvoří nedílný vedlejší produkt existence lidské civilizace, jeho objem vzrůstá s tím, jak jsme stále civilizovanější a civilizovanější. Účastníci přednášky se dozvěděli  něco z historie problematiky odpadů, z jeho vlivu na lidské zdraví i život. Dále si žáci ujasnili, jak...
14.01.2019 10:00

Turnaj ve florbalu

Dne 10.1.2019 se výběr žáků naší školy zúčastnil okresního kola ve florbalu mezi středními školami. Turnaj se jako obvykle konal v lovosicke sportovní hale. Zúčastnil se tým chlapců i dívek. Družstvo chlapců se mezi velkou konkurencí umístilo na krásném 4. místě.
21.12.2018 09:20

Výlet do Drážďan

Žáci maturitních i učebních oborů se tento týden zúčastnili drážďanských vánočních trhů. Přivítala je vůně typických německých labužnických pochutin. Nakoupili zde poslední chybějící vánoční dárečky. Výlet do Drážďan proběhl v příjemné atmosféře, žáci měli možnost procvičit si své jazykové...
17.12.2018 09:24

Ekologický den

V rámci ekologického dne vyjeli naši žáci do Ústí nad Labem. Vše bylo spojeno s předvánoční atmosférou adventního období. Při prohlídce města měli za úkol vyplnit anketu, dotazovat se lidí, jak se před vánoci a během nich chovají ekologicky. Lidé odpovídali na připravené otázky, které po té...
06.12.2018 10:02

Správným směrem 6

Naše  žákyně z třídy III.CP se zúčastnila soutěže o nejlepší plakát proti závislostem na drogách "Správným směrem 6". V galerii Felixe Holzmanna poté 3.12.2018 vítězům a všem účastníkům přišel poblahopřát starosta města Litoměřic Mgr. L. Chlupáč, vedoucí odboru sociálních věcí a...

© 2010 webmaster liskjo

Vytvořeno službou Webnode