Aktuality

04.10.2019 10:18

Techdays 2019

Žáci se v rámci akce Techdays 2019 seznámili s nabídkou technicky zaměřených oborů na SŠ a VŠ. Navštívili jednotlivé sekce, kde vybrané firmy prezentovali nabídku práce (TRCZ, Lovochemie, Glanzstoff a jiné).Se zájmem si prohlédli techniku a laboratorní zařízení, které prezentoval...
04.10.2019 10:10

Exkurze v ČOV

Žáci se v rámci předmětu Základy přírodních věd seznámili v praxi, jak se upravují odpadní splaškové vody v čistírně odpadních vod. Ing. Loužecký nejprve teoreticky vysvětlil jednotlivé kroky postupu čištění. Následovala názorná ukázka na schématu čističky odpadních vod a následná...
01.10.2019 10:25

Výlet na Komáří vížku

V měsíci září žáci 4. ročníku oboru Cestovní ruch absolvovali výlet na Komáří vížku v obci Krupka, měli tak možnost využít nejdelší lanovku bez mezistanice ve východní Evropě. Dále jsme navštívili hrad "Krupka", zde si žáci měli možnost vyzkoušet průvodcovskou činnost.
26.09.2019 11:45

Ekologická vycházka

Žáci se v rámci ekologické vycházky v areálu zámeckého parku v Ploskovicích seznámili s jednotlivými ekosystémy, poznali jejich typickou faunu a flóru. Na naučné stezce pak zjišťovali zajímavé informace o daném tématu. Dále všichni vyslechli informace o ploskovickém zámku, o literárních dílech,...
10.09.2019 12:15

Výlet na "Jezero"

Další skupina žáků 1. ročníků se 5. září zúčastnila seznamovacího výletu. Účastníci výletním vláčkem absolvovali okružní jízdu s výkladem po Litoměřicích a dále pokračovali k jezeru Píšťany. Zde měli možnost prohlédnout si okolí a místní přístaviště. Poté se opět vyhlídkovou mašinkou vrátili zpět...
06.09.2019 10:18

Seznamovací výlet

Žáci prvních ročníků se dne 5.9. zúčastnili seznamovacího výletu. Po Litoměřicích je provezl výletní vláček, který pokračoval až k jezeru Píšťany. Od něj se pak žáci prošli pěšky přes Martinu Labe a po cyklostezce do Litoměřic. Měli tak možnost poznat Litoměřice a především se blíže seznámit v...
28.06.2019 11:03

Výlet do Českého ráje

Naši žáci se zúčastnili vícedenního výletu do CHKO Český ráj. Na základě sestavení vlastního itineráře naplánovali cestu vlakem, sestavili program návštěv místních kulturních památek, zajistili ubytování a cestu zpět. V rámci výletu navštívili zámek Hrubá Skála, hrad Valdštejn, vyhlídku Hlavatice,...
18.06.2019 10:09

Setkání seniurů

Dne 12.června 2019 se konalo setkání seniorů v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích. Město jako každoročně připravilo pro obyvatele starší 75 let pohoštění, které zajišťovalo Gastronomické centrum Pohoda a o obsluhu všech 300 pozvaných seniorů se postarali žáci gastronomických oborů ze SŠ...
03.06.2019 12:56

Výlet na Větruši

Se žáky posledního ročníku jsme si na ukončení tříletého učebního oboru udělali závěrečný výlet. Všichni jsme si moc užili společné akce a těšíme se, že i po závěrečné zkoušce se budeme vídat a podnikneme opět kulturní akci.
28.05.2019 14:41

Protidrogový vlak

Žáci mohli v šestivagonovém vlaku prožívat skutečný příběh narkomana a procházet jednotlivými vagony, které vystihovaly části života a prostředí, ve kterém narkomani žijí. Návštěva vlaku byla spojena s přednáškou. Žáky by návštěva mohla motivovat k tomu, aby nemuseli nikdy projít podobnou situací.

© 2010 webmaster liskjo

Vytvořeno službou Webnode